Republic Battleship Bezsmarten

"Безсмъртен", известен още като "такъз' дет не мре" е републикански боен кораб клас Акламатор. Екипажът му, макар и шайка бездарници, е готов да защитава Републиката или Империята (зависи кой дава заплатите) от всички врагове, дръзнали да се изправят срещу нея.

От около година екипажът отчаяно се опитва да организира атака срещу планетата Кесъл, но, както вече споменах, те са шайка бездарници и намират чопленето на Татуински семки за най-висше интелектуално занимание. В, кхъм, героичните си опити да достигнат Кесъл, екипажът попадна на засада от вражески кораби и "Безсмъртен" биде тежко повреден и принуден да направи аварийно кацане на близкостояща планета. По настоящем корабът събира прах на нейната повърхност, чакайки да дойдат инженерите, които ще го оправят.

На следващите страници ще намерите що-годе детайлно описание на първоначалния безстрашен екипаж на този славен звездолет!

 

1 2 3 4 5

This design was made possible by Free Layouts.com